Soluții pentru Valea Jiului, identificate de cetățeni

5 organizații neguvernamentale din Valea Jiului au răspuns deja solicitării Ministerului Fondurilor Europene și au transmis propuneri pentru revigorarea zonei. Cele 5 organizații sunt: Fundația Noi Orizonturi, Organizația Caritas în Petroșani, Asociația Colonia Veselă, Planeta Petrila și Valea Jiului Society. Printre proiectele propuse de aceste organizații se numără: conversia siturilor miniere închise în noi centre economice, sociale și culturale ale orașelor din Valea Jiului; dezvoltarea unui sistem sustenabil de servicii sociale destinat persoanelor vulnerabile din Valea Jiului; înființarea unui birou de promovare turistică pentru Valea Jiului, precum și dezvoltarea turismului activ, valorificând potențialul zonei în ce privește ciclismul montan; reabilitarea căilor ferate, inclusiv a celor industriale, și înființarea unui nod intermodal în Petroșani, care să deservească toate orașele Văii Jiului; înființarea unor centre comunitare medico-sociale în fostele colonii muncitorești; dezvoltarea de măsuri de îmbunătățire a calității vieții în Valea Jiului, inclusiv prin reabilitarea spațiilor publice și a clădirilor de patrimoniu; înființarea unui birou de atragere de investitori în Valea Jiului (continuarea inițiativei „Invest in Jiu Valley” pornită de primăriile din Vale în această toamnă); înființarea unei unități de asistență tehnică care să sprijine administrațiile locale, mediul privat și cetățenii în atragerea fondurilor europene. De asemenea, având în vedere că societatea civilă din Valea Jiului este una destul de tânără și răsfirată, s-a propus și înființarea unui hub al organizațiilor neguvernamentale locale în vederea colaborării mai strânse dintre acestea și a facilitării implicării active a cetățenilor Văii Jiului în dezvoltarea comunității locale.

Proiectele de mai sus sunt exemple de inițiative pe care societatea civilă din Valea Jiului le-ar lua pentru revigorarea regiunii. Toate aceste propuneri sunt măsuri sugerate de la firul ierbii, care necesită, însă, corelarea într-o strategie integrată care pornește în primul rând de la o viziune precisă, o strategie care are obiective clare, priorități identificate, instrumente de monitorizare și evaluare, surse potențiale de finanțare, responsabilități și măsuri de sancțiune pentru neîndeplinirea acestor responsabilități. Cele 5 organizații menționate anterior încurajează toți cetățenii și toate celelalte organizații active în Valea Jiului să transmită propunerile lor de dezvoltare a Văii Jiului, astfel încât următoarea perioadă de programare să ne găsească pregătiți cu o strategie coerentă, asumată de Valea Jiului.

Ministerul Fondurilor Europene solicită soluții din partea societății civile din Valea Jiului pentru revigorarea regiunii. Cetățenii și organizațiile locale sunt încurajate să transmită propunerile lor de dezvoltare a Văii Jiului până vineri, 30 noiembrie 2018, printr-un email la valea.jiului@fonduri-ue.ro, cu Formularul de propuneri completat.Uniune a Europeană s-a angajat să ofere energie curată tuturor cetățenilor ei, iar în acest proces nu este lăsată în urmă nicio regiune. Astfel, Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție, lansată de Comisia Europeană anul trecut, include și Valea Jiului. Această platformă vine în întâmpinarea dificultăților sociale și de mediu cu care se confruntă fostele regiuni carbonifere și este menită să susțină dezvoltarea de proiecte și strategii pe termen lung pentru reconversia acestor zone.

Comisia Europeană este conștientă de dificultățile pe care Valea Jiului le întâmpină și consideră că acestea pot fi abordate doar în colaborare cu toți actorii din domeniu. Astfel, alături de celelalte regiuni carbonifere, Valea Jiului este susținută în tranziția către o energie curată, simultan cu încurajarea creării de locuri de muncă noi și cu promovarea investițiilor în tehnologii noi. Fiind parte din această platformă, Valea Jiului va avea ocazia să colaboreze cu celelalte regiuni aflate în tranziție și să învețe din experiențele celorlalți.