Consiliul județean Hunedoara, partener într-un proiect european privind calitatea îngrijirii alternative a copiilor

Consiliul județean Hunedoara a avizat în mod favorabil proiectul de hotărâre prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara (instituție aflată în subordinea CJH) devine parte a proiectului național ”Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copilor”, proiect implementat în cadrul programului POCU finanțat de Uniunea Europeană, derulat în țara noastră de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

”Unul dintre angajamentele asumate de România pe plan european este acela de a continua procesul de dezinstituționalizare a copiilor prin închiderea centrelor cu capacitate mare și identificarea unor soluții alternative de protecție, de tip familial, pentru copiii aflați în aceste instituții. Prin urmare, proiectul european derulat de ANPDCA și DGASC-urile din întreaga țară este unul căruia și noi, ca și coordonator al acestui tip de activități sociale, trebuie să-i subscriem”, a precizat Mircea Bobora, președintele Consiliului județean Hunedoara.

Obiectivul general al proiectului menționat urmărește creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. Astfel, 11.000 de asistenți maternali activi vor participa la cursuri de formare, iar alți 4000 de asistenți matenali urmează să fie angajați pe perioada de derulare a acestui proiect.

La nivelul județului Hunedoara, DASPC își propune extinderea rețelei de asistenți maternali până în anul 2023 cu încă 52 de asistenți. În prezent, în județul Hunedoara sunt angajați ca asistenți maternali profesioniști, 148 de persoane care au în îngrijire 245 de copii.

Pentru participarea la acest proiect european derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Consiliul județean Hunedoara va aloca cota de cofinanțare de 2%, respectiv 616.547,31 lei.

Perioada de implemenare a acestui proiect este de 120 de luni.