Orașul minier Katowice din Polonia a găzduit primul dialog politic anual al Platformei europene a regiunilor miniere carbonifere în tranziție

Primul dialog politic anual al Platformei europene a regiunilor miniere carbonifere în tranziție, s-a desfășurat pe 30 noiembrie la Katowice, in Polonia, în ajunul Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice care se desfășoară în aceste zile în cunoscutul oraș minier european.

La nivel înalt, in dezbateri au fost implicate următoarele personalități din Uniunea Europeana și din Polonia: Maroš Šefčovič – Vicepreședintele Uniunii pentru Energie, Comisar european; Klaus Dieter Borchardt – Director al Directoratului pentru Energie din cadrul Comisiei Europene; Jakub Chełstowski – mareșalul din Silezia; Jerzy Buzek, deputat în Parlamentul European. Din țara noastră,  au participat reprezentanți ai Guvernului României, ai Confederației Naționale Meridian, ai Complexului Energetic Hunedoara, dar și ai Greenpeace Romania și Bankwatch Romania.

Organizatorii au propus trei tematici pentru dezbatere:

  • “Primul an pentru regiunile carbonifere în tranziție – inventarierea progreselor înregistrate”
  • „Bugetul UE pentru anii 2021-2027 – care sunt oportunitățile pentru regiunile miniere carbonifere?”
  • „Atragerea investițiilor private în regiunile miniere carbonifere – care este valoarea adăugată a Platformei”.

Reprezentantul CSN MERIDIAN a ridicat problema îmbunătățirii metodelor de lucru folosite in cadrul Platformei și focalizarea pe aspectele care trebuie abordate cu prioritate avându-se in vedere gradul de urgentă al acestora. De exemplu, găsirea unor soluții la nivel european pentru clarificarea regimului legal al ajutorului de stat după expirarea la data de 31 decembrie 2018 a Deciziei Consiliului nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. In continuare acesta a insistat pe importanta stabilirii unor grupuri de lucru formate din partenerii sociali la nivel local și national plus organizații relevante ale societății civile care pot sa aducă o contribuție concretă pe parcursul procesului de tranziție energetică.

”În cazul României, un asemenea grup de lucru ar trebui ca împreuna cu Comisia Europeana și Guvermul României să rezolve problemele imediate cu care se confrunta Regiunea Văii Jiului și sa acționeze in sensul implementările măsurilor propuse in Declarația de la Petroșani din 13 septembrie 2018. Platforma europeana a regiunilor miniere carbonifere in tranziție abordează aspecte care privesc problemele comunităților din Valea Jiului, însă fără implicarea directa a autoritatilor centrale și locale din Romania, rezultatele concrete se vor lasă așteptate”, au precizat reprezentanții CNS Meridian.