Subvenții pentru angajatorii care crează locuri de muncă la Lupeni

Unul dintre cele mai importante proiecte europene derulate în prezent pe raza municipiului Lupeni este cel intitulat  ”BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, un proiect care vizează sprijinirea categoriilor defavorizate din localitate în vederea integrării pe piața muncii.

În cadrul acestui proiect, astăzi, la sediul Primăriei municipiului Lupeni a avut loc o Bursă a Locurilor de Muncă adresată persoanelor cuprinse în grupul țintă. Peste 20 de angajatori au răspuns invitației lansate de administrația locală dn Lupeni, oferind celor interesați locuri de muncă în diverse domenii, de la șofer la bucătar, ori de la fochist la ospătar și patiser ș.a.m.d.

”Trebuie să precizăm că această bursă a locurilor de muncă a fost doar pentru grupul țintă pe care noi îl avem deja selectat în cadrul proiectului Bahtalo. Menționez totodată că, pe lângă sprijinul pe care-l acordăm cetățenilor cuprinși în grupul țintă, Primăria Lupeni, va acorda, tot din fondurile europene dispnibile în acest proiect, și firmelor care îi angajează pe acești oameni, câte 900 de lei pe lună pentru fiecare persoană angajată”, a declarat primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță.

Obiectivul general al proiectului ”BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea” constă în reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație apartinând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate. Una dintre cele mai importante măsuri este încadrarea în muncă a unui număr de 273 de persoane din municipiul Lupeni.

Proectul ”BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea” este implementat la Lupeni prin intermediul Fondului Social European prin Programul Operațional Capital Uman, iar finanțarea acestui proiect este de 26.803.625,25 lei, din care 26.334.205,91 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.