Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică pentru ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui program de măsuri pentru îmbunătățirea activităţii PARCULUI INDUSTRIAL CĂLAN”

În conformitate cu prevederile  Legii nr.52/2003 privind  transparența decizională în administrația publică locală, se supune consultării publice:

,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui program de măsuri pentru îmbunătățirea activităţii PARCULUI INDUSTRIAL CĂLAN”

 

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 07.12.2018 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetățeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud.Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Județean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Județean Hunedoara, prin poștă la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, județul Hunedoara, sau prin intermediul poștei electronice la adresa: emilia.stanca@cjhunedoara.ro, până la data de 21.12.2018.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.