Feed-back pozitiv pentru programele Erasmus+ de la Universitatea din Petroșani

În rândul activităților derulate de Universitatea din Petroșani, oportunitățile generate de schimburile de experiență cu parteneri europeni, în cadrul programelor de studiu Erasmus+ sunt abordate cu succes de studenții și cadrele didactice ale acestei instituții de învățământ superior.

Rectorul Universității din Petroșani spune că, de mai mulți ani, aici a fost înființat chiar și un Birou dedicat programului Erasmus+, a cărui activitate se dovedește a fi eficientă. Astfel, până la finele anului universitar 2017-2018, un număr de 70 de studenți au beneficiat de mobilități Erasmus+ (pentru studiu și/sau practică) și alte 56 de cadre didactice și nedidactice au beneficiat de mobilități Erasmus+ (pentru predare și/sau formare). Coordonatorul Biroului Erasmus+, lector.univ.dr. Oana Răvaș arată că pentru anul universitar 2017-2018, valoarea grantului Erasmus+ al Universităţii din Petroşani a fost de 222.150 Euro.

”În cadrul programelor de tip Erasmus +, avem opotunitatea de a valorifica în mod eficient legăturile internaționale pe care le avem cu prestigioase instituții academice și profesionale din mai multe state europene, precum Franța, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Germania, Austria, Finlanda, Italia, Grecia, Polonia, Lituania, Spania, Portugalia, Slovenia, Ungaria sau Turcia, ca să enumăr doar statele în care avem deja în drulare, din 2014 și până în prezent, diverse programe de parteneriat educațional de acest tip”, explică prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Obiectivele programelor Erasmus+ derulate de Universitatea din Petroșani și partenerii săi sunt în conformitate cu Carta Erasmus+ și recomandările ANPCDEFP, urmărind:

  • Îmbunătățirea calității și volumului de mobilități, atât studențești, cât și cele pentru cadre didactice/nedidactice, prin creșterea numărului de acorduri inter-instituționale și o mai bună cuantificare a rezultatelor mobilităților;
  • O mai bună promovare a programului Erasmus+;
  • Dezvoltarea de practici și metode de învățare inovatoare;
  • Îmbunătățirea calității și nivelului de cooperare între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi;

În acest an, numărul programelor Erasmus+ derulate de Universtatea din Petroșani s-a extins cu încă două noi proiecte multianuale (2018-2021), odată cu semnarea acordurilor de colaborare între instituția de învățămnt superior din Valea Jiului și Innovateur Technicum Austria, respectiv FH Technicum Wien din Austria. În baza acordului semnat de UPET cu aceste două instituții din Viena, trei studenți de la Universitatea din Petroșani (Vameș Irina, George Chirtoacă, Munteanu Octavian) au beneficiat de un stagiu de practică la Viena coordonat de Innovateur Technicum Austria. Studenții au participat la activitățile intitulate ”Inventatori din lagărele de concentrare ale Celui de-al II-lea Război Mondial” (“Inventors from the concentration camps of the Second World War”), ”Colaborare cu Sigmatek” (“The collaboration with Sigmatek”) – o firmă de top din domeniul automatizărilor industriale, respectiv ”Start-up pentru grădini inteligente” (“Start up about smart gardens”).  Programele educaționale au fost completate și de un inedit program turistic intitulat ”Ponturi în descoperirea Vienei” (“Discover Vienna: trips”).

Experiența studenților din Petroșani la Viena este considerată de unul dintre studenții participanți, George Chirtoacă, drept una fascinantă. ”Am fost fascinat de experiența pe care am trăit-o odată cu vizita făcută la un lagăr de concentrare, mai ales că dincolo de ceea ce știam eu despre acestea, am descoperit că în aceste lagăre au fost puse bazele unor invenții care aveau să revoluționeze, după război, tehnologia și industria mondială”, spune George Chirtoacă.

Pentru studentul Octavian Muntean, experiența din Austria s-a concretizat în acumularea unor experiențe personale foarte valoroase. ”Dincolo de experiența unică pe care o produce întâlnirea cu un mediu urban foarte dezvoltat cum este Viena, în cadrul programului de pregătire de la Inovateur Technicum Austria am avut ocazia să cunosc oameni de la care am avut ce învăța și cred că experiența acumulată în acest program Erasmus+ va fi una benefică pentru cariera mea de după absolvirea studiilor universitare”, spune Octavian Muntean.

De altfel, despre experiențele lor acumulate în mobilitățile internaționale efectuate prin acest program finanțat de Uniunea Europeană, studenții participanți au vorbit întotdeauna în termeni laudativi. Merită precizat faptul că, în fiecare an, Biroul Erasmus+ de la UPET organizează întâlniri speciale pentru diseminarea programului și a rezultatelor mobilităților. Anul acesta, evenimentul Erasmus Open Day a avut loc în luna octombrie și a avut ca scop promovarea programului și a oportunităților oferite de acesta în rândul beneficiarilor săi: studenți, cadre didactice, personal administrativ. Ca de fiecare dată, acțiunea s-a bucurat de o prezență extrem de numeroasă a celor interesați, însumând peste 250 de persoane.

În concluzie, rectorul Universității din Petroșani arară că Erasmus+ reprezintă o oportunitate de formare pentru studenţi şi cadre didactice în spaţiul academic european. ”Eu sunt foarte mulțumit de faptul că acest program, care ajută studenţii şi cadrele didactice să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de experienţa studierii/predării sau formării în alte ţări europene, constituie unul din punctele forte ale activităților derulate sub egida școlii noastre de învățământ superior și-i încurajez pe studenții și colegii noștri să subscrie în continuare acestor programe europene de cooperare  internațională”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.