Rectificare bugetară pozitivă aprobată de Consiliul județean Hunedoara

Consilierii județeni prezenți la ședința extraordinară a forului legislativ județean desfășurată în 10 decembrie 2018 au aprobat trei importante proiecte de hotărâre care vizează o serie de rectificări bugetare și virări de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018.

Astfel, CJH a aprobat o rectificare pozitivă a bugetului propriu pentru acest an cu suma de 5.075,00 mii lei la capitolul venituri (fondurile provenind în cea mai mare parte de la Ministerul Muncii, dar și dela Ministerul Agriculturii), capitolul cheltuielilor bugetare aferente anului 2018 fiind majorat la rândul său cu suma de 5215,60 mii lei. Diferența de 140,60 mii lei este acoperită din excedentul bugetar al anului 2017.

În urma votului favorabil dat de consilierii județeni, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara are asigurate fondurile pentru funcționare, inclusiv pentru plata indemnizațiilor către toate categoriile de beneficiari. Pentru aceasta, Consiliul județean a aprobat suma de 5.140,60 mii lei.

De asemenea, 163,25 mii lei au fost aprobați pentru ajustarea prețurilor contractelor pentru întreținerea drumurilor județene, contacte aflate în derulare, conform indicilor de preț comunicat de INS.