Apa Serv Valea Jiului a soluționat peste 80% din sesizările primite în mai puțin de 24 de ore

Potrivit raportului prezentat de șeful Serviciului Exploatare al Apa Serv Valea Jiului, inf. Florin Donisa la conferința de bilanț a anului 2018, în acest an operatorul de apă și canalizare din Valea Jiului a reușit performanța de a furniza clienților săi servicii de calitate, aproape 24 de ore din 24.

Florin Donisa a arătat că măsurile luate pentru creşterea operativităţii intervenţiilor în cazul avariilor sesizate la Dispeceratul Central şi în vederea asigurării continuităţii serviciului de alimentare cu apă potabilă, au avut ca rezultat un program de furnizare de 23,97 ore zilnic. ”Sistările furnizării apei potabile au fost determinate de necesitatea executării lucrărilor de întreţinere ale componentelor sau de necesitatea înlăturării unor disfuncţionalităţi ale sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. În toate cazurile care implică sistarea furnizării apei potabile, personalul Dispeceratului Central asigură comunicarea restricţiilor prin SMS, în vederea informării utilizatorilor afectaţi, care au solicitat acest gen de informare”, a explicat Florin Donisa.

Acesta a mai spus că , în cursul anului 2018, intervenţiile pentru întreţinerea şi repararea rețelelor de apă și canalizare dn localitățile Văii Jiului au fost în număr de 2.708, din care un număr de 1.460 intervenţii s-au executat la componentele sistemului de alimentare cu apă, celelalte intervenţii în număr de 1.248, executându-se la sistemul centralizat de canalizare al apelor uzate. ”Au fost întocmite şi respectate programe de determinare şi reducerea pierderilor din sistemul de distribuţie al apei potabile, atât la nivelul reţelelor de aducţiune cât şi al celor de distribuţie. Pentru îndeplinirea unuia dintre principalele obiective ale societăţii noastre, respectiv reducerea pierderilor din sistemul de distribuţie al apei, este important ca detectarea şi localizarea pierderilor să fie făcute cu precizie. Pentru aceasta s-a avut în vedere şi s-a achiziţionat un autolaborator pentru detecţie pierderi în reţeaua de alimentare cu apă, complet echipat”, a informat Florin Donisa.

Șeful Serviciului Exploatare al Apa Serv a arătat, de asemenea, că un indicator important pentru activitatea companiei este cel care se referă la gradul de soluționare a sesizărilor și reclamațiilor primite de la abonați. Astfel, la Dispeeatul ASVJ, s-au înregistrat de la începutul acestui an un număr de 2.960 de sesizări din care 1.473 au vizat serviciul de alimentare cu apă, iar 1.487 serviciul de canalizare a apelor uzate. Florin Donisa spune că, din totalul înregistrărilor, 2.433 au fost rezolvate în mai puțin de 24 ore, ceea ce reprezintă un procent de 82,20%. ”În vederea reducerii timpului necesar intervenţiilor la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, pe lângă buna coordonare şi conştientizare al întregului personal faţă de importanţa activităţii pe care o desfăşoară, s-au achiziţionat prin Programul Operațional de Infrastructura Mare 2014-2020 utilaje și echipamente specifice de ultimă generatie”, a mai punctat Florin Donisa.

De altfel, după cum a precizat și directorul general al ASVJ Cristian Ionică, la conferința de bilanț, una dintre preocupările cele mai importante ale operatorului serviciului de apă și canalizare din Valea Jiului constă tocmai în răspunsul prompt la toate sesizările venite din partea abonaților. ”Deși facem eforturi semnifiative pentru a elimina situațiile neplăcute generate încă de vbechimea rețelelor sau de diverse intemperii, încă ne confruntăm cu o serie de probleme în ceea ce privește exploatarea rețelelor. De aceea, sesizările pe care care primim din partea abonaților noștri sunt foarte importante pentru noi și le tratăm, pe fiecare în parte, cu maximă seriozitate. De aceea, eu îi invit în continuare pe abonații noștri ca, ori de câte or semnalează probleme în funcționarea rețelelor și a serviciilor noastre, să nu ezite să sune la Dispecerat pentru a ne comunica aceste lucruri care ne sunt de mare folos în identificarea și, mai ales, soluționarea rapidă, a fiecărei situații în parte”, a declarat Cristian Ionică, directorul general al ASVJ.