Ședință de Consiliu local, pe 19 decembrie, la Petroșani

Consiliul local al municipiului Petroșani a fost convocat în ședință pentru data de 19 decembrie  2018 de către primarul Tiberiu Iacob Ridzi.  Aceasta va avea loc în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii  al Municipiului Petrosani pe  trimestrul  IV 2018.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne

al Municipiului Petroşani pe trim IV 2018.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2019.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor  pentru anul 2019.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei pentru

premierea d-lui Iancu  Avram – Marius

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea achiziţionării  volumului ,,Români pentru cauza naţională. Vederi din Valea Jiului” îngrijit de scriitorul Marian Boboc.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul  Petroşani pentru  anul şcolar 2019-2020.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”,  aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2019, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei delegării gestiunii directe a serviciului de salubrizare către Direcţia Administrarea  Domeniului Public şi Privat  până la data de 31.12.2019.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor din municipiul Petroşani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.22024/2013  încheiat cu  Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Băniceana”.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4251/2005 încheiat cu Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest Timiş.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. pentru construire PARC ENERGETIC EOLIAN comuna Orăştioara de sus, zona ,,Comărnicel”, Municipiul Petroşani zona ,,Ştevia”, ,,Poienile Tăii”, oraşul Petrila zona ,,Dobraia”.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei Plan Urbanistic General ( P.U.G.) al municipiului Petroşani şi al localităţilor componente : Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi Slătinioara.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor propuse de către Comisia pentru Parâng.

Iniţiatori : Viorel Pascu,  Valeriu Butulescu,  Claudiu Lucian Cornea

19.Diverse