Rectorul Radu Sorin spune ce aduce nou anul 2019 pentru Universitatea din Petroșani

Universitatea in Petroșani pășește în cel de-al 71-lea an de activitate, încă sub imperiul emoțiilor generate de aniversarea celor șapte decenii de existență a instituției de învățământ superior din Valea Jiului. După cum remarcă și rectorul Universității, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, momentul aniversar al celor 70 de ani de existență ai Universității din Petroșani a fost unul absolut onorant. ”Ne aducem cu plăcere aminte de ceremonia festivă în care am marcat acest moment aniversar, o ceremonie care a fost onorată de o serie de personalități ale vieții publice, politice, sociale, administrative, economice ori academice din țara noastră și până la oaspeți din marile centre universitare ale Europei. Ne aducem aminte și de onoarea pe care ne-a făcut-o Președintele României care a acordat o înaltă distincție de stat Universității din Petroșani”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

Sigur că sub aceste auspicii, anul 2019 găsește Universitatea din Petroșani în fața provocării de a ține ridicată la acelați nivel atenția asupra sa. ”Ne vom strădui ca, prin tot ceea ce facem, să putem confirma încrederea pe care studenții noștri, masteranzii, doctoranzii și toți cei care urmează cursuri de pregătire academică aici, o au în instituția noastră. Așa cum ne vom strădui să rămânem un actor important pe scena Văii Jiului, cu convingerea că rolul nostru de mediator dar și de coordonator al unor programe de dezvoltare locală și regională poate fi esențial în ceea ce privește evoluția viitoare a întregii Văi a Jiului”, spune rectorul Radu Sorin.

Din punct de vedere al activității educaționale, rectorul Universității din Petroșani se declară mulțumit de revirimentul înregistrat de cele trei facultăți care compun, împreună cu Școala Doctorală, cadrul  educațional al acestei universități. În opinia acestuia, confirmată de altfel de cifrele statistice, în 2018 Universitatea din Petroșani a reușit să atragă stundenți pe toate componentele ofertei educaționale, care a cunoscut la rândul ei o creștere a cifrei de școlarizare față de anii precedenți. ”Mai mult – spune rectorul Radu Sorin – constatăm cu satisfacție faptul că interesul studenților noștri față de programele educaționale se manifestă din ce în ce mai pregnant prin prezența la cursuri, laboratoare și seminarii, dar și în notele obținute la evaluarea acestora, fapt care nu poate decât să ne bucure.” Desigur, față de acest interes în creștere al studenților față de programa educațională, există și o explicație care trece dincolo de simplul fapt că noua generație de studenți este interesată mai mult de activitatea de învățare. În opinia prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, o posibilă explicație vine și din faptul că, în ultimii ani, din ce în ce mai mulți angajatori, din ce în ce mai multe companii importante, își caută viitorii specaliști în rândul studenților de la Universitatea din Petroșani. ”Primim, în mod constant, vizita reprezentanților unor mari companii naționale și multinaționale, care vin cu oferte concrete și tentante pentru studenții noștri, dar care și testează nivelul de pregătire și volumul de cunștințe pe care aceștia îl acumulează în cadrul orelor de curs”, spune pof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

Acesta arată că, potrivit statisticilor, într-o proporție ce se apropie de 100%, absolvenții Universității din Petroșani și-au găsit un loc pe măsura pregătirii lor pe piața muncii, atât în România, cât și peste tot în lume. Iar rectorul instituției academice de la Petroșani arată că, până la urmă, acesta este cel mai important indicator care atestă calitatea actului de învățământ care se desfășoară la Universitatea din Petroșani.

Chiar și în fața acestei realități, anul 2019 aduce pentru Universitatea din Petroșani și nevoia reacreditării unor specializări academice, în special în ceea ce privește Școala Doctorală. ”Chiar dacă am avut, de-a lungul anilor, rezultate excelente în cadrul Școlii Doctorale, rigorile regulamentelor în domeniu ne aduc anul acesta în fața comisiei de reacreditare a specializărilor de doctorat pe care le popune Universitatea noastră. Singura emoție pe care o avem față de acest proces este aceea că, pentru una din specializările noastre de doctorat nu vom mai avea coordonator. Foarte mulți dintre profesorii noștri conducători de doctorat au ieșit la pensie și, din păcate, în unele domenii, alți colegi nu au avansat suficient de repede pentru a putea face înlocuirea din mers a celor care s-au pensionat. Dar, vom căuta soluții pentru a duce mai departe și tradiția incontestabilă a valoroasei noastre Școli doctorale, mai ales că există interes din partea celor care-și doresc să devină doctoranzi la Universitatea noastră”, explică prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

Din punct de vedere managerial, una dintre cele mai mari provocări ale anului 2019 pentru echipa condusă de rectorul Radu Sorin este aceea de a putea asigura fondurile necesare bunei funcționări a Universității, dar și derularea programelor de dezvoltare asumate. ”Anul 2019 aduce o serie de majorări ale drepturilor salariale cuvenite angajaților, în speță un spor de 10% și o alocație de hrană în cuantum de două salarii pentru un an calendaristic. Desigur, salutăm decizia Guvernului de a introduce aceste drepturi salariale, dar în același timp va trebui să ne asigurăm că vom avea și resursele financiare necesare pentru a construi anvelopa salarială necesară”, spune rectorul Radu Sorin.

În ceea ce privește planurile de dezvoltare a infrastructurii și, mai ales, a dotărilor necesare pentru a ține pasul cu noile descoperiri ale științei și tehnicii inginerești, Universitatea din Petroșani va avea șansa de a derula, încă din acest an, o serie de programe și proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, pentru care Unversitatea din Petroșani a obținut deja avizele favorabile din partea organismelor financiare europene.

Toate aceste aspecte vor conduce, în opinia rectorului Universității din Petroșani, la derularea încă unui an bun al instituției academice din Valea Jiului.