Competențe tehnice universitare pentru absolvenți fără bacalaureat, în cadrul unui program educațional finanțat de Uniunea Europeană, derulat la Universitatea din Petroșani

Dezvoltarea unor programe educaționale complementare studiilor postliceale, universitare și postuniversitare, constituie o altă latură importantă a activităților derulare în cadrul Universității din Petroșani, iar atragerea de fonduri europene disponibile pentru proiecte de acest fel, în special prin Programul Ocupațional Capital Uman (POCU) a reprezentat una din țintele de interes ale instituției de învățământ superior din Valea Jiului.

Potrivit rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin,  anul 2019 este cel care consemnează deja derularea celor mai importante proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene. ”Avem cele mai multe proiecte pentru care am reușit să atragem bani europeni, de la intrarea României în spațiul comunitar. Reușim, prin implemenarea acestor programe europene, împreună cu partenerii noștri, să aducem un plus în pregătirea studenților noștri, a cadrelor didactice, dar și să obținem banii necesari pentru realizarea unor investiții, în mod special în modernizarea și dotarea laboratoarelor de specialitate ale facultăților noastre”, arată prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

Printre proiectele de acest tip obținute de Universitatea din Petroșani, se numără și unul, extrem de interesant, care oferă practic oportunitatea absolvenților unor licee tehnologice, care nu au reușit să treacă examenul de Bacalaureat, de a avea o calificare obținută prin competențe tehnice de nivel universitar și, în paralel, de acumulare a competențelor necesare pentru obținerea notei de trecere a examenului de Bacalaureat și, mai apoi, de continuare a studiilor univesitare.

”Este vorba despre un program POCU pe care-l derulăm într-un parteneriat cu Universitatea din București, dar și cu două licee tehnologice din Valea Jiului. Practic, încercăm să le oferim o șansă absolvenților de licee tehnologice care nu au trecut examenul de Bacalaureat de a se specializa în două domenii cheie de pe piața muncii, respectiv calculatoare și transport rutier, urmând cursurile derulate pe acest program în cadrul Universității noastre. Pregătirea lor se va face pe o perioadă de 3 ani de zile, timp în care noi credem că, pe lângă calificarea în profesia de tehnician pe care o vor primi, vor reuși să dobândească, cu ajutorul nostru, și competențele necesare pentru a susține din nou, cu succes, examenul de bacalaureat, după care vor avea acces la studiile de licență și master din cadrul Universității noastre, beneficiind chiar de echivalarea unor examene cu studiile realizate în cadrul acestui program POCU”, explică rectorul Radu Sorin.

Un număr de 300 de studenți vor beneficia gratuit de acest program la Petroșani, iar o mare parte din sursele de finanțare vor putea fi utilizate de către Universitatea din Petroșani, pentru finanțarea unor investiții în dotarea infrastructurii educaționale.