Cei mai buni salariați ai Apa Sev Valea Jiului din luna decembrie 2018

Apa Serv Valea Jiului a încheiat anul 2018 nu doar cu rezultate economico-financiare care confirmă încă un an bun, ci și cu un bilanț care a avut în vedere activitatea pesonalului angajat și implicarea salariaților în bunul mers al societății.

De alfel, așa cum s-a demonstrat și pe parcursul anului 2018, capitalul uman a fost unul dintre elementele cheie care au stat la baza rezultatelor bune obținute de operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Valea Jiului. În evaluarea acestui indicator, competiția internă ”Angajatul lunii” și ”Colectivul lunii” au fost factori determinanți.

La finalul lunii decembrie 2018, din analiza activității personalului din cadrul Apa Serv Valea Jiului, echipa managerială a decis să acode titlul de ”Angajat al lunii decembrie” următorilor salariați:

  • Albert Arpad – lăcătuş mecanic în cadrul sectorului apă canal Lupeni
  • Gabriela Scurtu – inginer în cadrul Serviciului Comercial
  • Ioan Damian Pop – inginer în cadrul Staţiei de Epurare a apei de la Dănuţoni

 

Similar, din analiza activității secțiilor și departamentelor din structura organizatorică a ASVJ, titlul de ”Colectiv al lunii decembrie” a revenit echipei de la Serviciul Investiții, Dezvoltare și Proiectare respectiv membrilor acesteia, după cum urmează: Mihai Vitejeanu – șef Serviciu, Nicolae Nistor, Giana Ariana Buzan, Fr. Băluțoiu Elekes și Carmen Pinte.

”Pentru noi, cei de la Apa Serv, luna decembrie a fost o lună de lucru la fel ca și toate celelalte, ba chiar cu mai multe probleme, generate de avariile produse pe rețele din cauza intemperiilor În același timp, în luna decembrie, acordăm o importanță deosebită proiectării și evaluării investițiilor pe care ni le propunem pentru noul an. Și chiar dacă a fost o lună cu multe sărbători, angajații noștri au fost prezenți în fiecare zi la datorie, au muncit exemplar, deseori în condiții vitrege, pentru ca mai ales într-o perioadă atât de importantă pentru toți locuitorii Văii Jiului, apa potabilă să fie asigurată 24 de ore din 24  în toate localitățile din Valea Jiului. Le mulțumesc pentru acest lucru tuturor salariaților noștri și, bineînțeles, îi felicit pe cei care s-au dovedit a fi cei mai activi în luna decembrie 2018, laureații competiției noastre interne, care a ajuns deja la finalul celui de-al doilea an”, a declarat Cristian Ionică, directorul general al Apa Serv Valea Jiului.