Primăria municipiului Vulcan / ANUNŢ PUBLICITAR

Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de 21.02.2019, ora 12, la sediul Primăriei Vulcan,b-dul M.Viteazu nr.31, în vederea închirierii unui teren  în aparținând domeniului public, în suprafaţă de 592 mp, situat în Vulcan, b-dul Mihai Viteazu (târgul săptămânal),  în vederea desfășurării  de activități economice (activitati de productie, comert sau prestari de servicii ) (anexa nr.1).

Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 53/2018 , iar  preţul de pornire al licitaţiei va fi de 0,84  lei/mp/lună (preţ fără TVA), pentru terenul în suprafață de  592 mp, conform anexei nr. 1.

Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 08.02.2019. Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei. Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei.

Condiţii de participare: nu se acceptă ofertanţii care înregistrează datorii la plata impozitului pe  proprietate. Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la data de 20.02.2019, ora 12.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254-570340, interior 214,  zilnic între orele 10 – 14.

PRIMAR, Ing. GHEORGHE  ILE