Primăria municipiului Vulcan / Anunț licitație

Consiliul Local al municipiului Vulcan cu sediulîn b-dul M.Viteazu nr.31, jud.
Hunedoara, tel.0254-570340, fax.0254-571910, cod fiscal 4375267, e-mail:
primvulcan@yahoo.com, organizează în data de  21.02.2019, ora1000,  licitaţie publică cu strigare pentru concesionarea unui număr de 19 parcele teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Vulcan, situate în zona Pasul Vîlcan (9 parcele) şi La Trei Fagi (10 parcele), parcele rămase neatribuite în urma licitaţiei din data de 12.09.2018. Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 43/2018.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 2,60 lei/mp/an-zona Pasul Vîlcan şi 1,50 lei/mp/an-zona   La Trei Fagi, iar pasul de licitare va fi 0,2 lei.

Durata concesiunii este de 49 ani.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire pe suport de hârtie începând cu data de 07.02.2019. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Direcţia administrarea domeniului public şi privat, etajul II, camera 32 din cadrul Primăriei municipiului Vulcan. Costul documentaţiei de atribuire este de 50 lei iar garanţia de participare este de 300 lei. Plata se va face în numerar la casieria Primăriei municipiului Vulcan.

Ofertele (documentele de calificare) se depun într-un singur exemplar.

Data limită de depunere a ofertelor  este 20.02.2019, ora 1100. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 18.02.2019, ora 1200.

Adresa de depunere a ofertelor este: Primăria municipiului Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, jud. Hunedoara, cod poştal 336200.

Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura în data de 21.02.2019, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, cam 17.

Anunţul de licitaţie a fost transmis spre publicare la data de 22.01.2019.

 

PRIMAR, ing. GHEORGHE ILE