Uricaniul contractează un credit bancar, pentru a se asigura că va putea garanta derularea proiectelor europene aflate în implementare

Pentru că în portofoliul investițiilor care urmează să fie derulate, începând cu anul 2019 pe raza orașului Uricani figurează o serie de proiecte majore, finanțate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, administratia locală din orașul Uricani are în vedere contractarea unui credit bancar, care să ofere o garanție că nu vor exista probleme financiare în măsură să blocheze derularea acestor programe de investiții.

În opinia primarului Dănuț Buhăescu, acest credit constituie o ”centură de siguranță” care va asigura administrației locale de la Uricani certitudinea că vor exista bani pentru cofinanțarea proiectelor de investiții.

Creditul bancar, pentru care Primăria Uricani a demarat deja documentațiile de contractare, este în valoare de maxim 4.305.680 lei, având o o maturitate de maxim 12 ani.

„Acest credit nu va afecta bugetul local, pentru că el va putea fi rambursat, chiar și anticipat, din surse proprii și din fondurile europene aferente proiectelor pe care le avem în derulare, odată cu decontarea lucrărilor executate”, explică primarul Dănuț Buhăescu.

Un număr de 5 obiective de investiții vor fi finanțate și cu ajutorul banilor din creditul angajat de Consiliul local Uricani. Este vorba despre proiectele intitulate: “Regenerare urbană în orașul Uricani”, “Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe situate pe strada 1 Decembrie și Aleea Trandafirilor”, “Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe  situate pe strada 1 Mai, strada Revoluției și strada Sterminos”, “Regenerare urbană pentru fostul sediu  administrativ al EM Valea de Brazi” și “Eficiență energetică la clădiri publice din orașul Uricani, judetul Hunedoara”.

Cele cinci proiecte au o valoare totală de 4.305.680 de lei și sunt realizate cu fonduri europene.