INSEMEX organizează în octombrie 2019 o nouă ediție a simpozionului internațional SESAM

INSEMEX Petroşani organizează în data de 3 octombrie 2019 cea de-a IX-a ediţie a Simpozionului Internaţional Securitate şi Sănătate în Muncă – SESAM 2019. Evenimentul va fi organizat cu sprijinul şi colaborarea Universităţii din Petroşani, a Inspecţiei Muncii şi sub auspiciile Ministerului Cercetării și Inovării, Academiei Oamenilor de Știință din România – AOSR şi Academiei de Științe Tehnice din România – ASTR.

Lucrările științifice transmise în conformitate cu tematica simpozionului, acceptate şi prezentate în cadrul manifestării vor fi publicate cu acces deschis într-un volum al MATEC Web of Conferences, publicaţie indexată în baze de date internaţionale importante pentru comunitatea academică: Scopus, CPCI (ISI Web of Science – Clarivate Analytics), CAS, Compendex, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Inspec, ProQuest.

Informaţii detaliate cu privire la acest eveniment de tradiție organizat de INCD INSEMEX Petroșani pot fi consultate pe website-ul dedicat evenimentului SESAM 2019, la adresa: http://sesam2019.insemex.ro.