Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședință

ROMANIA – JUDEȚUL HUNEDOARA – CONSILIUL JUDEȚEAN

A N U N Ț

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 28.02.2019, ora11,00, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Petruș Adrian;
 3. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion;
 4. Proiect de hotărâreprivind validarea mandatului de consilier județean al domnului Socaci Andrei;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;
 9. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 685, pe sectorul: km 7+858 Clopotiva – km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului județean DJ 686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare –  km 1+055 Brazi;
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție chirurgie generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție ortopedie-traumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef secție recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U. S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean de Urgență Deva;