Noi decizii pentru comunitate, în dezbaterea Consiliului local Petroșani

Consiliul local al municipiului Petroșani se reunește astăzi, 28 februarie 2019, în ședință ordinară. Aceasta a fost convocată de primarul Tiberiu Iacob Ridzi, în temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dezbaterile vor avea loc  în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul  proiect al Ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul municipiului Petroşani pentru anul 2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 21.069 lei către Asociaţia Municipiilor din România reprezentând cotizaţia aferentă anului 2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.400 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petrosani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro – Parâng” Petroşani la ,,Serbările Zăpezii 2019” şi ,,Cupa Pro Parâng 2019” în luna martie 2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun pe anul 2019 încheiat între oraşele înfrăţite Petroşani şi Várpalota.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
7. Proiect de hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2019-2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului / taxei pe clădiri, a impozitului / taxei pe teren şi a taxei de salubrizare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de dizolvare şi lichidare a S.C.Termoficare Serv S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire soclu amplasare statuie, intersecţie DN66 cu str. Mihai Viteazu” municipiul Petroșani, jud. Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 66A: Petroșani-Dâlja Mică- Dâlja Mare, L= 5245 m, municipiul Petroșani, jud. Hunedoara”, în conformitate cu OUG nr. 114/2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare termică bl. 12 str. Păcii – rest de executat” municipiul Petroșani, jud. Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 1.000 lei pentru două locuinţe din fondul locativ al Municipiului Petroşani, administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.5097/2013 încheiat cu Asociaţia Umanitară Carbo Gremium din Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 21,85 mp. situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Pro România.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ, a unei locuinţe sociale şi a unei reatribuiri de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului “ Spatiu administrativ “ situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 10 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp. situată în str. Timişoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 18 mp. situată în str. Gociu Nicuşor, zona blocurilor 19 D(H2) şi 19 E(H3).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 55 mp. situat în str.Avram Iancu, bl.8, parter, către S.C.Socom Unirea Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 şi art.5 din HCL nr.354/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 5,5 mp. situat în str. 6 August.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 525 mp. situat în str. Dâlja Mare – fn, notat în CF 65501 Petroşani, nr. cadastral 65501.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1770 mp. situat în str. Griviţa Roşie, nr.36, notat în CF 65586 Petroşani, nr. cadastral 65586.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1610 mp. situat în str. Griviţa Roşie,nr.36, notat în CF 65586 Petroşani, nr. cadastral 65586.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
28. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi