Consiliul județean Hunedoara a aprobat cotele din impozitul pe venit și sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

Consiliul Județean Hunedoara a adoptat în ședința extraordinară de joi, 21 martie a.c., repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a cotelor din impozitul pe venit în sumă de 320.071.000 lei, estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale, în anul 2019, astfel:

– Alocări directe din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019, în sumă de 259.514.000 lei;

– Sume din cota de 17,5 % din impozitul pe venit estimat a fi încasat, pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 60.557.000 lei.

De asemenea, au fost repartizate pe unități administrativ – teritoriale sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 320.886.000 lei, din care alocări din taxa pe valoarea adăugată pentru acoperirea cheltuielilor cu asistența socială în sumă de 104.560.000 lei.

Repartizarea pe UAT-uri a acestor alocații bugetare poate fi consultată în  tabelele de mai jos: