Bilanț pozitiv după un nou an de activitate, pentru CAR Parîngul IFN Petroșani

De curând, în spațiul elegant al sălii de festivități ”La Belle Epoque” din municipiul Petroșani a avut loc Conferința anuală a CAR Parîngul IFN Petroșani. În prezența delegaților desemnați să ia parte la acest eveniment, Comitetul Director al acestei apeciate case de ajutor reciproc din Regiunea de Vest a României, comitet din care fac parte Dumitru Negoi Răscolean – președinte, Simona Nicoleta Bilegan – director executiv și Sâmziana Popescu, Cândea I. și Ionel Pușcaș – membrii, și-a prezentat bilanțul activății din anul 2018 dar și perspectivele de dezvoltare asumate pentru anul 2019.

Din expunerea prezentată de președintele acestei instituții financiare nebancare, Dumitru Răscolean, a reieșit faptul că, deși este înființată în anul 2006, prin  fuziunea a 3 case de ajutor reciproc ai căror membri proveneau din minerit, respectiv C.A.R Preparatorul Petroşani, C.A.R. Livezeni şi C.A.R. E.M. Aninoasa, CAR Parîngul IFN Petroșani a preluat experiența acestor case cu o vechime şi tradiţie îndelungată, de peste 70 de ani în acest important domeniu financiar menit să vină în sprijnul membrilor săi.

Evident că, având în vedere fie și doar numai aceste aspecte, nu este deloc surprinzător faptul că la finalul anului 2018, echipa de conducere a CA Parîngul IFN raportează din nou creșteri la toți indicatorii de evaluare. Astfel, după cum precizează directorul economic Simona Nicoleta Bilegan, fondul social al Casei este în creștere cu peste 4,1 milioane de lei iar un alt indicator edificator, respectiv numărul și valoarea împrumuturilor acordate, s-au cifrat în anul 2018 la 2866 de împrumuturi în valoare totală de peste 23 milioane de lei.

Încrederea de care se bucură CAR Parîngul IFN pe piața fiananciar-nebancară, dar și politica de extindere a ariei de activitate, promovată de actuala conducere, au făcut ca și în 2018 numărul membrilor care au aderat la această instituție să crească, 513 noi membrii alăturându-se acestei comunități din care fac parte acum 5615 membrii. ”Membrii casei provin din majoritatea localităţilor Văii Jiului, de la Petrila până la Uricani, acoperind întreg spectrul socio-profesional existent în zonă. Numărul membrilor a crescut semnificativ an de an, astfel că de la 990 membri existenţi la constituire, a ajuns la aproape 6000 membri în prezent, aceasta constituind cea mai elocventă dovadă că rezultatele obţinute în ultimii ani au fost mai mult decât mulţumitoare. S-au înregistrat creşteri importante ale fondului social, fapt care ne situează pe un loc fruntaş între casele de ajutor reciproc din judeţ. Având în vedere că acestea sunt de departe cele mai performante din ţară, ne îndreptăţeşte să privim cu încredere în perspectivă”, a declarat Dumitru Răscolean, președintele CAR Parîngul IFN.

De altfel, dincolo de extinderea produselor și serviciilor financiare oferite, una din preocupările CAR Parîngul a fost aceea de a-și lărgi în mod constant aria de activitate, instituția operând în prezent în diverse localități din 4 județe ale Regiunii Vest, fapt evidențiat de altfel și în cadrul Conferinței de invitatul special din partea UTCAR Vest, Dionisie Ardelean – vicepreședintele Uniunii.

Politica de extindere a ariei de activitate va continua și în acest an, CAR Parîngul urmărind să deschidă în 2019 cel puțin încă o filială, în județul Arad. În același timp, împrumuturile, ajutoarele și chiar educația în domeniul economisirii fondurilor financiare constituie tot atâtea repere ale activităților pe care echipa CAR Parîngul IFN, formată din 14 salariați și alți 11 colaboratori, le are în vedere pentru anul 2019. Despre toate acestea puteți afla în detaliu toate informațiile necesare, accesând noul site al instituției la adresa de internet www.carparingul.ro sau vizitând noua pagină de facebook, urmând linkul: https://www.facebook.com/carparingul/ Sau, bineînțeles, urmărind în continuare publicația noastră, în care veți regăsi, în mod constant, informații despre activitatea și produsele oferite de CAR Parîngul IFN Petroșani. Și nu numai !