Joi, 4 aprilie, ședință extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară pentru data de 4 aprilie 2019, orele 9,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.47/2019;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.48/2019;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2010, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.50/2019;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 708D pe sectorul: km 35+860 – km 37+660.