Funcționarii publici de la Primăria Vulcan sunt instruiți, pe bani europeni, pentru un plus de transparență, etică și integritate

Pornind de la ideea că un nivel crescut de transparență și integritate în sectorul public creează mai puține situații prielnice corupției, fapt care se traduce printr-o mai mare competitivitate, o eficiență crescută în colectarea impozitelor și în cheltuielile publice și o consolidare a statului de drept, Primăria municipiului Vulcan a reușit să acceseze bani europeni pentru a finanța instruirea funcționarilor publici cu privire la riscurile corpției și, implicit, la prevenirea faptelor de corupție.

Proiectul implementat la Vulcan din august 2018 este intitulat ”Un plus de transparență, etică și integritate” (Cod SMIS 117483), fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Managerul de proiect, Monica Munteanu (funcționar public în cadrul Primăriei municipiului Vulcan) spune că pentru implementarea acestui program de combatere a corupției, municipalitatea din Vulcan a atras 242.732,46 lei de la Fondul Social European și 37.123,78 de lei de la Bugetul de Stat, sume la care se adaugă o cotă de cofinațare de la bugetul loca de numai 5.711,36 lei.

În cadrul etapelor de derulare a acestui proiect, marți, 16 aprilie 2019 la sediul Primăriei municipiului Vulcan a avut loc un nou work-shop, cu tema: ”Riscurile corupției și prevenirea faptelor de corupție”. La această sesiune de lucru au participat un număr de 40 de persoane, din care 28 constituie grupul țintă al proiectului și 12 invitați, de la primarul municipiului Vulcan – ing. Gheorghe Ile, viceprimarul Cristian Merișanu, consilieri locali, reprezentați ai mass-media etc.

Participanților le-au fost prezentate o serie de elemente și situații care pot constitui factori de risc privind corupția, dar și o serie de măsuri prin care pot fi prevenite astfel de situații, în activitatea administrației locale. Materialul a fost prezentat de consultantul specializat pe probleme de combatere a corupției Maius Văsîi.

În prezentarea făcută participanților la workshop, trainerul Marius Văsîi a vorbit despre rolul determinant pe care-l are combaterea fenomenului de corupție în ceea ce privește creșterea transparenței actului administrativ, ca fundament al creșterii gradului de încredere al cetățenilor față de administrația publică. ”Pentru a avea succes într-un astfel de program, funcționarii trebuie să adopte un set de reguli și proceduri specifice de prevenire și combatere a fenomenului de corupție, iar noi venim tocmai în sprijinul lor cu astfel de soluții”, a declarat trainerul Marius Văsîi.

Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile spune că, deși în activitatea curentă a funcționarilor din Primăria Vulcan nu au fost semnalate probleme de corupție, faptul că uneori cetățenii care vin cu diverse probleme la primărie au impresia că un funcționar le-a vorbit urât sau nu le-a rezolvat rapid problema pentru care au venit, este asimilat deseori de cetățeni cu o faptă de corupție. ”Ca oameni puși în slujba comunității eu cred că funcționarii noștri trebuie să învețe cum să acționeze și pentru înlăturarea acestor suspiciuni, la fel cum trebuie să înțeleagă permanent că sunt în slujba cetățenilor și să acționeze ca atare. Eu cred că și aceste cursuri pe care le facem în cadrul acestui proiect european sunt în măsură să fie de folos pentru angajații Primăriei și-i felicit pe cei din echipa de proiect, de la managerul Monica Munteanu până la ceilalți membrii ai echipei – Angela Aurelia Hlușcu, Bianca Mihaela Brănișteanu și Oana Iordache, dar și colegilor care au intrat în acest program de formare. Îi mulțumesc de asemenea domnului Marius Văsîi pentru sesiunea de informare pe care ne-a prezentat-o la acest util work-shop”, a declarat primarul Gheorghe Ile.

Managerul de proiect, Monica Munteanu este de părere totodată că, având în vedere datele statistice potrivit cărora România ocupă un nefericit loc fruntaș la capitolul ”corupție”, adoptarea unor măsuri concrete în ceea ce privește combaterea corupției la nivelul administrațiilor publice este binevenită. ”Mă bucur că am reușit să includem Primăria Vulcan într-un astfel de proiect, mai ales având în vedere că la nivelul administrațiilor locale doar 10 UAT-uri au intrat în acest program POCA”, a declarat Monica Munteanu.

În cadrul proiectului ”Un plus de transparență, etică și integritate”, la Vulcan funcționarii incluși în program vor mai urma o sesiune de informare în domeniul anticorupție, la finalul căruia vor obține calitatea de ”Expert prevenire și combatere a corupției”. În același timp, în cadrul acestui proiect, la Primăria Vulcan va fi adoptată o procedură internă anticorupție, un ghid de bune practici privind transparența în administrația publică. Toate acestea vor constitui premisele unor beneficii, atât pentru administrație, cât mai ales pentru cetățeni.