Redeschiderea șantierului de pe DN 66A Uricani-Băile Herculane, în analiza Guvernului

Guvernul României are pe odinea de zi a ședinței de joi, 18 aprilie 2019, dezbaterea unui proiect de hotărâre (HG 20/2019) privind apbarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Drum de legătură DN66A km 47+600 – km 66+204 Câmpu lui Neag – Cerna (județul Gorj)”.

Hotărâre de Guvern prevede, de asemenea, că finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

De asemenea, un alt proiect de hotărâre aflat pe agenda Guvernului, la ședința din 18 aprilie, se referă la trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orașului Petrila, judeţul Hunedoara.