JUDEŢUL HUNEDOARA – CONSILIUL JUDEŢEAN / ANUNŢ

JUDEŢUL HUNEDOARA – CONSILIUL JUDEŢEAN / ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice:

,,Proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului”

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 23.04.2019  și poate fi consultat la Centrul de Informare al Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud.Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: emilia.stanca@cjhunedoara.ro, până la data de 06.05.2019.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.