3,53 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna martie 2019

La sfârșitul lunii martie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 6.227  șomeri (din care 3.163 femei), rata șomajului fiind de 3,53 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,59 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,06 pp.

Din totalul de 6.227 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.849 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.378 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.999  șomeri provin din mediul rural și 4.228  sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 28,55 %, urmat de cei cu studii liceale 24,84 %, iar 18,17 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 18,01 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8,54%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 1,89 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.019 persoane foarte greu ocupabile, 4.234 greu ocupabile, 436 mediu ocupabile, iar 538 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.