280 de persoane au beneficiat deja de măsuri sociale integrate în cadrul proiectului ”BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea”

Municipalitatea din Lupeni derulează, deja de mai bine de un an, un proiect european prin care oferă măsuri de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, sprijin pentru educație și reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea condițiilor de locuit și servicii medico-sociale locuitorilor din cartierele Viitorului și Tineretului. Proiectul a demarat la 25 ianuarie 2018 și se va finaliza în 24 ianuarie 2021, acesta derulându-se în parteneriat cu Asociația Umanitară Casa de Copii și Liceul Teoretic “Mircea Eliade”din Lupeni, dar și cu EuroJobs SRL și Asociația CROFMPS din Petroșani.

Intitulat ”BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, acest proiect este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, cod 115093, având o valoare totală de 26.803.625,25 lei, din care 26.334.205,91 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene. Obiectivul general al acestui proiect în reprezintă reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea unor măsuri integrate, de care vor beneficia în total un număr de 960 de persoane.

Potrivit primarului municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, până în prezent un număr de 280 de persoane au beneficiat deja de măsuri integrate, constând în:

  • servicii de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, prin informare și consiliere profesională (153 de persoane);
  • medierea muncii (153 persoane);
  • mediere directă cu angajatorul (153 persoane);
  • cursuri de formare profesională (47 persoane);
  • servicii educationale si de consiliere (127 copii și părinții sau membrii familiei).

Primarul Lucian Resmeriță informează de asemenea că, până în prezent au fost certificate 37 de persoane în ocupațiile de Lucrător în morărit și panificație, Lucrător în structuri pentru construcții și Brutar-patiser-preparator produse făinoase. ”De asemenea, sunt în derulare alte două cursuri, o grupa de curs pentru ocupația de Lucrător în morărit și panificație și o alta grupă pentru ocupația de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cu participare a 35 persoane. Tot în cadrul acestui program, au fost organizate o proiecție de film tematic educativ și două piese de teatru la care au participat gratuit membrii întregii comunități vizate”, spune primarul Lucian Resmeriță.

În plan social, prin intermediul acestui proiect, Asociația Umanitară Casa de Copii Lupeni ș Liceul Teoretic “Mircea Eliade” din Lupeni  asigură sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie pentru copiii cu vârste între 0-16/17 ani. Similar, la Clubul Copiilor (prin Asociația Umanitar Casa de Copii Lupeni) sunt 10 locuri disponibile pentru copiii pe care părinții nu îi pot supraveghea acasă. În plus, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” pune la dispoziția elevilor înscriși n proiect programe de tip școala după școala pentru 39 copii de ciclul gimnazial și alți 39 de copii de la ciclul primar. ”Pentru a beneficia de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, familiile din cartierele Viitorului și Tineretului trebuie să completeze documentele de grup țintă și să își dea consimțământul în scris pentru participarea la activitățile din cadrul proiectului”, mai spune primarul Lucian Resmeriță.

Primăria Lupeni a pus la dispoziție și un spațiu în care toți cei care doresc să participe la activitățile desfășurate în cadrul proiectului „BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea” se pot înscrie pentru una dintre măsurile de sprijin puse la dispoziție prin proiect.