Consiliul Judeţean Hunedoara / Anunț privind Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile

Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie 1918,  nr. 28, judeţul Hunedoara, număr telefon 0254 211 350, fax. 0254 230 030, e-mail: cjh@cjhunedoara.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2019.

Autoritatea finanțatoare a stabilit Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 63/24.04.2019.

Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile şi sumele aprobate pentru anul 2019, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 82/2019 și nr. 94/2019 sunt următoarele:

Tema Proiectelor Valoarea totală a finanţărilor nerambursabile
Promovarea valorilor culturale – programe şi proiecte de interes zonal, inclusiv cultură scrisă 400.000,00
Organizarea activităţilor şi acţiunilor ştiinţifice, învăţământ, tineret 400.000,00
Sprijinirea organizării competițiilor sportive, precum și a altor activități sportive 1.000.000,00
Sprijinirea cultelor religioase

 

2.700.000,00

Regulamentul și documentaţia de solicitare a finanţărilor nerambursabile, adoptate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 93/2019 se pun la dispoziţia celor interesaţi la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara- Compartimentul culte, sport, activități culturale, sau pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara, www.cjhunedoara.ro.

Aplicanţii vor depune proiectele pentru obținerea finanţării nerambursabile la Registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, camera nr. 2 (două exemplare – original și copie, în plic închis pe care se va menționa solicitantul, domeniul, denumirea proiectului și codul unic de înregistrare al acestuia, nr. telefon).

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de eligibilitate și evaluare cuprinse în Legea nr. 350/2005, a Regulamentului adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 93/2019.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 04.06.2019, ora 16.00.

 PREȘEDINTE,

MIRCEA FLAVIU BOBORA