Noi investiții publice la Petroșani, din excedentul anului 2018

Municipalitatea din Petroșani a încheiat exercițiul financiar al anului 2018, cu un excedent bugetar de aproape 1,5 milioane de lei. Potrivit unei decizii adoptate de autoritățile administrației publice locale din municipiul Petroșani, această sumă va fi utilizată pentru executarea unor lucrări publice și pentru diverse achiziții care vor avea loc în cursul acestui an, după ce Consiliul local a aprobat utilizarea sumei provenite din excedentul bugetar al an ului 2018 pentru suplimentarea fondurilor din secțiunea de Dezvoltare a Bugetului local pentru anul 2019.

Potrivit primarului municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, suma de 1.468.000 de lei va fi utilizată pentru finanțarea următoarelor categorii de investiții:

 • Modernizare Drum Comunal 66A Dîlja Mică-Dîlja Mare – 18.000 lei;
 • Semaforizare str. 1 Decembrie 1918-Școala gimnazială IG Duca (sediul vechi) – 84.000 lei;
 • Amenajare sens giratoriu la intersecția DN 66A cu str. Dealului – 60.000 lei;
 • Servicii de proiectare pentru extindere și modernizare locuri de parcare – 25.000 lei;
 • Servicii de proiectare pentru modernizarea str. Slătinioara – 28.000 lei;
 • Servicii de proiectare pentru modernizare str. Coasta – 22.000 lei;
 • Servicii de proiectare pentru modernizarea străzilor Maleea și V. Milea – 38.000 lei;
 • Servicii de proiectare pentru modernizarea străzilor A. Mureșan, Gh. Barițiu și M. Kogălniceanu – 25.000 lei;
 • Servicii de proiectare pentru modernizare str. Ștefan cel Mare – 22.000 lei;
 • Execuție lucrări de construcții pentru obiectivul ”Dezvoltarea domeniului schiabil în stațiunea Parâng” – 20.000 lei;
 • Construire/amplasare statuie DN66A-str. M. Vitreazu și proiect tehnic aferent – 85.000 lei;
 • Reabilitare instalație de încălzire la Grădinița nr. 5 – 3.000 lei;
 • Servicii de asistență tehnică a proiectului ”Dezvoltarea domeniului schiabil în stațiunea Parâng” – 10.000 lei;
 • Montare centrală pe gaz la sediul Clubului Pensionarilor – 17.000 lei;
 • Reabilitare instalație de încălzire pe gaz la clădirea de pe str. Constructorului nr. 2 (biroul Poliției locale) – 42.000 lei;
 • Reabilitare instalație de încălzire pe gaz la Biblioteca municipală – 30.000 lei;
 • Reabilitare termică a sediului Primăriei municipiului Petroșani – 452.000 lei;
 • Achiziționare autoutilitară – 140.000 lei;
 • Achiziție echipamente pentru locuri de joacă – 100.000 lei;
 • Realizare branșamente utilități, centrală termică și lucrări de autorizare, funcționare și diriginție de șantier pentru obiectivul ”Reabilitare clădire veche de la Școala gimnazială nr. 2 și refuncționalizare în grădiniță cu program normal”, inclusiv documentații de obținere a autorizației ISU – 124.000 lei;
 • Achiziție dulap de comandă pentru sirenă electronică – 22.000 lei;
 • Achiziție autoturism Dacia Logan – 47.000 lei;
 • Achiziție aparat de înregistrare video – 29.000 lei;
 • Achiziție server de rețea – 10.000 lei;
 • Achiziție scaner format A0 – 15.000 lei.