Studenții Universității din Petroșani se pot înscrie pentru Programul Național de Tabere Studențești 2019

Universitatea din Petroșani informează studenții interesați că potrivit Normelor prevăzute în „METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA TABERELOR STUDENȚEȘTI 2019„, în vederea repartizării locurilor în taberele studențești alocate pe perioada vacanței de vară 2019, în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019 se depun la Secretariatul Facultății de Științe cererile pentru participarea la aceste tabere de vară.

În data de 7 iunie 2019, în urma procesului de selecție, se va afișa lista finală cu studenții beneficiari de tabere.

Contestațiile se vor depune la secretariatul Facultății de Științe până la data de 11 iunie 2019, iar listele finale cu studenții beneficiari de tabere, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 14 iunie 2019.

În vederea înscrierii în cadrul Programului Național de Tabere Studențești 2019 documentele ce trebuie depuse sunt următoarele:

  • cerere individuală de înscriere (se ridică de la Secretariatul Facultății de Științe);
  • copie după CI/BI/pașaport;
  • copie după carnetul de student;
  • documente care să dovedească performanțele obținute în activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări științifice, culturale, artistice sau sportive;
  • acte doveditoare pentru cazuri sociale (dacă este cazul): studenți orfani de ambii părinți; proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural, studenți care beneficiază de burse sociale;

Pot beneficia de locuri gratuite în taberele studentești studenții din ciclurile de licență și masterat înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, integraliști, cu vârsta de până la 35 de ani.