Consiliul județean Hunedoara / Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

  • Consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizare servicii comunitare de utilități publice;

Condiţiile specifice de participare sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe inginerești, în domeniul de licență inginerie geodezică.

Condiţii de vechime:- vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.

Persoană de contact: Bădilă Claudia – consilier-Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice – Consiliul Judeţean Hunedoara, telefon 0254-211350 int.182, fax 0254-220030, email cjudhunedoara@yahoo.com

***

  • Consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul achiziții publice;

Condițiile specifice de participare sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Condiții de vechime:- vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.

Persoană de contact: Oprișa Maria Cristina – consilier-Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice – Consiliul Județean Hunedoara, telefon 0254-211350 int.183, fax 0254-220030, email cjudhunedoara@yahoo.com

***

  • Inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții

Condițiile specifice de participare sunt:

– studii universitare cu licență absolvită cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

– în domeniul fundamental: Științe umaniste și arte

  • Ramura de știință: Arhitectură și urbanism
  • domeniul de licență: Arhitectură, urbanism

– sau în domeniul fundamental: Științe inginerești

  • Ramura de știință: Inginerie civilă
  • domeniul de licență: Ingineria instalațiilor, inginerie civilă
  • Ramura de știință: Inginerie geologică, mine, petrol și gaze
  • domeniul de licență: Inginerie geologică , mine, petrol și gaze.

Condiții de vechime:- vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.

Persoană de contact: Andrășescu Luciana – consilier – Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice – Consiliul Judeţean Hunedoara, telefon 0254-211350 int.183, fax 0254-220030, email cjudhunedoara@yahoo.com.

            Data probei scrise: 10.06.2019, ora 11,00 (pentru toate posturile).

Interviul – se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise (pentru toate posturile).

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III–a, la sediul Consiliului Județean Hunedoara.

Condiții de desfășurare a concursului:

– loc de desfășurare: la sediul Consiliului Județean Hunedoara (pentru toate posturile).

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.