Ședință extraordinară la CJ Hunedoara pentru proiectul european de restaurare a Amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară, vineri, 10 mai 2019, orele 11.00 pentru a dezbate și aproba proiectul hotărâre având ca subiect „Conservarea, restaurarea Amfiteatrului din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” şi a cheltuielilor
legate de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5 „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru regiunea Vest, Cod apel: POR/364/5.

Proiectul, depus de autoritățile județene spre finanțare din fonduri europene a fost declarat eligibil, iar valoarea acestuia este de 22.089.484,65 lei.