Seminar de informare cu privire la finanțările dedicate microîntreprinderilor, organizat de ADR Vest la Deva

Home Economie Seminar de informare cu privire la finanțările dedicate microîntreprinderilor, organizat de ADR Vest la Deva

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest, continuă seria seminariilor de informare despre finanțările disponibile pentru microîntreprinderi.

Microîntreprinderile din Regiunea Vest beneficiază de noi oportunități de finanțare în cadrul apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Microîntreprinderi, aferentă Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, ADR Vest organizează seminarii de informare dedicate acestui apel de proiecte în fiecare județ al Regiunii Vest.

În județul Hunedoara, evenimentul este programat miercuri, în data de 22 mai 2019, ora 12:00, la Deva, în Sala de Consiliu a Consiliului Județean Hunedoara (str. 1 Decembrie 1918 nr. 28).

În cadrul acestor seminarii, reprezentanții ADR Vest vor prezenta prevederile Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, și anume: criteriile de eligibilitate și selecție, categoriile de cheltuieli eligibile, criteriile de evaluare tehnică și financiară, aspecte practice privind completarea cererii de finanțare și anexele aferente.

De asemenea, se va discuta despre probleme și greșeli în elaborarea și transmiterea proiectelor, spețe întâmpinate în evaluarea și selecția proiectelor.

Seminariile de informare sunt deschise tuturor microîntreprinderilor din regiune interesate de accesarea fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul apelului de proiecte pentru PI POR 2.1.A. Participarea la eveniment este gratuită.