Universitatea Petroșani are un nou Doctor Honoris Causa

Prof. univ.dr.ing. Janusz Grabara, de la Universitatea de Tehnologie din Czestochwa este, începând de joi 23 mai 2019, Doctor Honoris Causa al Universității din Petroșani. Acesta a primit înalta distincție academică în cadrul unei festivități care a avut loc astăzi în Senatul Universității din Petroșani.

În discursul ”laudatio” rostit la ceremonia de conferire a titlului de Doctor Honis Causa pentru cadrul universitar polonez, rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin a spus: ”Aprecierea de care se bucură astăzi Universitatea Petroșani este rezultatul binemeritat al eforturilor pe care comunitatea noastră universitară le-a depus constant timp de peste șapte decenii pentru afirmare pe multiple planuri în lumea academică din țară și din străinătate. Drumul ascendent în planul imaginii, dar mai ales în conținutul calitativ al activităților didactice și de cercetare științifică desfășurate de universitatea noastră a fost trasat și cu sprijinul pe care personalități marcante ale școlii superioare române și internaționale ni l-au acordat în mod constant, dar mai ales în momentele cruciale, împărtășind cu generozitate și dezinteresat din experiența managerială, didactică și de cercetare. Sunt numeroase personalitățile care merită să fie citate, dar, din rândul acestora, ne oprim astăzi la dl. profesor Janusz Grabara de la Universitatea de Tehnologie din Czestochowa, căruia îi dedicăm acest eveniment științific, prin decernarea înaltului titlu academic de Doctor Honoris Causa. Acest eveniment ne oferă onoranta oportunitate de a recunoaște o personalitate de excepție în domeniul managementului și economiei care, prin competențele sale demonstrate, rezultatele științifice deosebite, profesionalismul și dăruirea în slujba dezvoltării științei managementului reprezintă un model de urmat pentru comunitatea noastră”, a precizat Rectorul Universității Petroșani, prof. univ. dr. ing. Radu Mihai Sorin.