Întâlnire profesională a reprezentanţilor tribunalelor din România, la Deva

Consiliul Superior al Magistraturii și Tribunalul Hunedoara au organizat, în intervalul 23 – 24 mai 2018, la Hunedoara evenimentul intitulat: „Întâlnirea profesională a reprezentanţilor tribunalelor”.

Întâlnirea, care a reunit 35 preşedinţi şi 18 vicepreşedinţi de tribunale, reprezentând un număr de 42 de instanţe de acest grad, s-a desfăşurat cu participarea: judecătorilor Lia Savonea, Gabriela Baltag, Evelina Mirela Oprina, Mihai Andrei Bălan (toți din partea Consiliului
Superior al Magistraturii),  a reprezentantului societăţii civile – Teodor Victor Alistar, a inspectoruliu şef Lucian Netejoru (din partea Inspecţiei Judiciare), a judecătorului Liviu Gheorghe Odagiu (președintele Curţii de Apel Alba Iulia) și a judecătorului Aurelian Gheorghe Mocan (vicepreşedintele Curţii e Apel Alba Iulia).

Potrivit unei informări a Biroului de presă al Tribunalului Huneodara, agenda evenimentului a cuprins, în principal, analiza şi dezbaterea unor aspecte importante pentru organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar, precum:
–  normele de asigurare civilă profesională obligatorie a judecătorilor şi procurorilor;
–  normele privind documentaţia şi cooperarea cu Casa Naţională de Pensii pentru
transpunerea prevederilor legale;
– informatizarea în cadrul instanţelor, pentru îmbunătăţirea accesului la instanţă a
justiţiabililor şi optimizării activităţii;
– infrastructura instanţelor

De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a adoptat o Rezoluţie prin care s-a solicitat membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii ca în cadrul dezbaterii celor două rapoarte ale Inspecţiei
Judiciare privind respectarea dispoziţiilor legale în anchetele penale derulate împotriva
magistraţilor, precum şi modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare între Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casaşie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii încheiat în anul
2016, să apere independenţa judecătorilor vizaţi de rapoarte şi să ia măsuri în vederea adoptării
de acte normative primare şi secundare care să împiedice pe viitor utilizarea procedurilor penale
în scopul încălcării independenţei judecătorilor.