Șomaj în scădere, după primele 4 luni din 2019, la nivelul județului Hunedoara

La sfârșitul lunii aprilie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.798 șomeri (din care 2.953 femei), rata șomajului fiind de 3,28 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,53 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de 0,25 pp.

Din totalul de 5.798 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.730 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.068 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.905  șomeri provin din mediul rural și 3.893  sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  27.03 %, urmat de cei cu studii liceale 24.6 %, iar 19.5 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 17.7 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 9.14 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2.03 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:

  • 1.019 persoane foarte greu ocupabile,
  • 3.805 greu ocupabile,
  • 436 mediu ocupabile,
  • 538 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.ajofmhd.ro.