Proiectul privind finanțarea ONG-urilor în anul 2019, supus dezbaterii publice la Lupeni

Primăria Municipiului Lupeni, a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din fondurile publice ale municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acțiuni și activități nonprofit de interes general în anul 2019.

Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță precizează că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 17.06.2019, ora 12.00.

”Potrivit legii, Municipiul Lupeni prin autoritățile sale locale, Consiliul local al Municipiului
Lupeni și Primarul Municipiului Lupeni, în calitatea sa de autoritate finanţatoare pot acorda
pentru anul 2019 finanțare în vederea realizării următoarelor obiective de interes local: sportul pentru toți dar și sprijin fianciar pentru culte. În vederea demarării finanțărilor, prin intermediul Aparatului de specialitate și a experienței anilor precedenți, s-a întocmit un ghid al solicitanţilor pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice în anul 2019 pe care, după procedura de dezbatere publică îl voi supune aprobării Consiliului local al Municipiului Lupeni. Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităţilor finanţatoare”, spune primarul Lucian Resmeriță.

Acesta a mai precizat că pentru anul 2019, în Bugetul local al municipiului Lupeni au fost prevăzute sumele necesare astfel încât la categoria sportul pentru toți să poată fi finanțate proiecte în sumă totală de 180.000 lei iar pentru susținerea cultelor este disponibilă suma de 110.000 lei.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.