Experiențe Erasmus+ în Portugalia pentru elevii Liceului ”Mircea Eliade” din Lupeni

O echipă din cadrul Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni a fost prezentă în a doua mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ FOUR SEASONS IN THE SKY – (2018-1-PL01-KA229-050960_3) în Portugalia. Activitățile mobilității s-au desfășurat în principal în localitatea Aljustrel, la sediul școlii partenere Agrupamento de Escolas de Aljustrel. La mobilitate au participat elevi și profesori din Italia, Grecia, Portugalia, Polonia, Republica Cehă, parteneri în cadrul acestui proiect.

Delegația din Lupeni, care a reprezentat România, a fost formată din: profesorii Andra Camelia și Itu Danusia împreună cu elevii Angheluș Anca din clasa a X-a A, Boldorea Betty și Vîrtic Diana din clasa a XI-a C, Someșan Bogdan din clasa a XI-a A – elevi. Pe durata mobilității elevii au fost cazați la familii ale elevilor portughezi implicați în proiect. Activitățile desfășurate în cadrul mobilității au vizat în principal : astronomia – tema proiectului, dezvoltarea abilităților și a dorinței de comunicare între participanții proveniți din diferite părți ale Europei, însușirea valorilor Europene, dezvoltarea sentimentului de apartenență la o Europă unită.

În prima zi de activități,  partenerii au fost întâmpinați de către  coordonatorul  proiectului și directorul școlii. Elevii au expus proiecte, tema vizată fiind prezentarea regiunilor din care provin, după care a avut loc vizitarea școlii.  Ulterior, toți participanții la activitate s-au deplasat la fosta mină din Aljustrel, transformată în muzeu. Participanții la proiect au fost întâmpinați de către reprezentanții comunității locale în cadrul unei festivități desfășurate la primaria orașului.

Următoarele zile au fost dedicate vizitării orașelor Lisabona și Evora (care e inclus în patrimoniul Unesco), două dintre cele mai frumoase orașe ale Portugaliei.  Deplasarea la Planetario Calouste Gulbenkian din Lisabona și vizita tematică de la cetatea Monsaraz, care s-a finalizat cu observația astronomică la Observatório do Lago Alqueva au fost alte două activități care au îmbunătățit cunoștințele elevilor și dascălilor, deopotrivă, despre lumea minunată a astronomiei.

Ziua plecării a fost una care a întristat toți participanții din pricina faptului că a fost greu să ne despărțim atât de gazdele foarte primitoare, cât și de ceilalți parteneri ai proiectului.

În fiecare zi petrecută alături de elevii și profesorii participanți, activitățile desfășurate au ajutat la dezvoltarea abilităților de comunicare, de colaborare, punându-se accent pe eficiența muncii în echipă.

Interacțiunea cu civilizația și cultura portugheză a condus la deschiderea orizontului cunoașterii și la acceptarea altor perspective.

Prof. Camelia ANDRA