Consiliul județean Hunedoara / Anunț Convocator pentru ședința din 26.07.2019

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 26.07.2019, ora 11,00, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinei de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul II 2019;
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul II 2019;
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019;
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019;
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva;
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686D – tronson km 1+055 (localitatea Brazi) – km2+200 (localitatea Râu de Mori) și asupra drumului județean DJ 686 – tronson km 8+700 (localitatea Unciuc) – km 18+100 (localitatea Suseni);
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686 pe sectorul: km 18+250 (zona Suseni) – km 27+700 (zona Râuşor-pârtie);
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686 – tronson km 24+900 (zona Râușor-Varaticu) – km 27+700 (zona Râuşor-pârtie);
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Desființare platforma de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Petroșani”;
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani”;
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Demolare clădiri anexă în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva”;
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SR;.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pârvan Ilie.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara