Dumitru Gălățan Jieț și cartea de căpătâi a petrilenilor: ”Petrila, vatră de istorie și tradiție românească”

Așteptată de petrileni de mai bine de 50 de ani, monografia Petrilei, această cu adevărat străveche vatră de istorie și tradiție românească, a văzut, în sfârșit, lumina tiparului. Meritul este al pasionatului, talentatului și prolificului scriitor petrilean Dumitru Gălățan Jieț, dar și al administrației locale din orașul Petrila și al Composesoratului Obștea Jiană condus de Dumitru Răscolean, care au asigurat costurile necesare pentru tipărirea acestei cărți de căpătâi a Petrilei.

Cartea, intitulată ”Petrila, vatră de istorie și tradiție românească” a fost lansată oficial în cadrul evenimentelor culturale ale ”Zilelor orașului Petrila”, în prezența, evident, a autorului, dar și a unui grup numeros de prieteni ai acestuia și de oameni pasionați de istoria, tradițiile și cultura acestor locuri. Rod al unei munci de documentare de câțiva ani buni, derulate cu pasiune și migală de autor, cartea ”Petrila, vatră de istorie și tradiție românească” este cel de-al 27-lea volum din bibliografia lui Dumitru Gălățan Jieț, documentarist, scriitor și etnolog de excepție al Văii Jiului și reprezintă, așa cum au apreciat deja, chiar în evenimentul prilejuit de lansarea publică a acesteia, oameni de litere precum Ioan Velica, Gheorghe Chirvasă sau Bujor Bogdan, o adevărată frescă literară a istoriei multiseculare a ținuturilor momârlănești din așezările petrilene. Ea este însă, în același timp, nu doar o monografie a Petrilei, ci o veritabilă pledoarie pentru satul tradițional al jienilor, o invitație lansată către toți aceia care-și doresc să-i cunoască pe momârlanii Văii Jiului așa cum sunt ei cu adevărat.

Dacă nu am fi știut că Dumitru Gălățan Jieț este deja doctor cu acte-n regulă în domeniul științelor medicale, ba chiar și cu parafa uzată timp de zeci de ani în activitatea sa profesională, doar răsfoind această carte am fi putut avea impresia că parcurgem o excepțională ”teză de doctorat”. Pentru că, la fel ca majoritatea lucrărilor anterioare ce poartă semnătura acestuia, volumul ”Petrila, vatră de istorie și tradiție românească” nu este doar o monografie a Petrilei, din cele mai vechi timpuri până în prezent, ci o carte-document despre însăși existența, munca, viața momârlanilor, acest grup etnografic unic, specific doar regiunii Văii Jiului. De altfel, sunt deja binecunoscute eforturile doctorului Dumitru Gălățan Jieț, nu doar în plan literar, ci și documentar, chiar academic, de a aduce sub lumina adevărului istoric, etnografic și semantic însuși termenul de momârlan și, mai apoi, zestrea fascinantă a oamenilor care se definesc, cu mândrie, și astăzi ca fiind parte a acestui grup de băștinași. Nu întâmplător, toate aceste eforturi s-au încununat cu decizia Academiei Române de a face cuvenita schimbare în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, a termenului de ”momârlan”, incorect explicat de lingviști, cu preluarea definiției propuse de dr. Dumitru Gălățan Jieț. Așa cum, în mod evident, nu întâmplătoare este nici decizia luată de Filiala județului Hunedoara a Ligii Scriitorilor din România (reprezentată de președintele Ioan Velica) de a-i conferi distinsului său membru de onoare, dr. Dumitru Gălățan Jieț, ”Virtutea Literară”, cea mai înaltă distincție a acestui for al scriitorilor români.

Revenind la cartea ”Petrila, vatră de istorie și tradiție românească”, consemnăm că, așa cum precizează însuși autorul, în cele 412 pagini ale sale structurate pe 18 capitole, aceasta tratează nu doar istoria așezărilor omenești de pe meleagurile petrilene, ci descrie locuri, oameni, fapte sau chiar legende care vorbesc despre unicitatea acestora. Drept pentru care, recomandăm nu doar petrilenilor, ci oricărui iubitor de istorie, cultură, tradiții sau literatură, această carte, pe cât de documentată și de exactă, tot pe atât de captivantă prin cursivitatea și eleganța cu care e scrisă, în stilul unic, definitoriu al autorului, care merită cu prisosință aprecierile noastre și (sau, mai ales !) pentru această creație literară.