Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile  Legii nr.52/2003 privind  transparența decizională în administrația publică locală, se supune consultării publice:

  1. ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și a taxei pentru înlocuirea licenței de traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 27.08.2019  și poate fi consultat la Centrul de Informare al Cetățeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Județean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Județean Hunedoara, prin poștă la adresa: Deva-330025, str. Bld. 1 Decembrie 1918, nr.28, județul Hunedoara, sau prin intermediul poștei electronice la adresa: emilia.stanca@cjhunedoara.ro, până la data de 09.09.2019.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.