Regulament pentru atribuirea locurilor de parcare din municipiul Petroșani

Consiliul local al municipiului Petroșani a adoptat o hotărâre prin care este instituit, în premieră, un regulament pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință, respectiv pentru aplicarea sistemului de parcare cu plată, pe raza localității. Potrivit primarului Tiberiu Iacob Ridzi, această măsură a fost luată ca urmare a solicitărilor primite, în acest sens, din partea cetățenilor.

”Practic, prin adoptarea acestui Regulament se rezolvă, procedural, modul de atribuire a parcărilor de reședință, instituindu-se un drept de preemțiune pentru proprietarii deținători de autoturisme care locuiesc în imediata vecinătate a parcărilor vizate. Evident, în situațiile în care numărul autoturismelor pentru care se solicită un loc de parcare de reședință excede numărului locurilor de parcare disponibile, se va proceda la organizarea unei licitații publice pentru atribuirea acestor parcări. De asemenea, prin acest Regulament este reglementat și un sistem de plată pentru parcările publice de pe raza municipiului Petroșani”, spune primarul Tiberiu Iacob Ridzi.

Acesta a mai precizat că măsura va avea ca scop nu doar folosirea eficientă a locurilor de parcare existente și a celor care urmează să mai fie create pe raza localității, ci și eliberarea arterelor de circulație și a celor pietonale de autoturismele parcate necorespunzător precum și atragerea de resurse suplimentare de venit la Bugetul local.

Potrivit noului Regulament pentru gestionarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Petroșani, adoptat de Consiliul local în unanimitate de voturi, în primă fază o comisie constituită din dispoziția primarului va inventaria toate locurile de parcare disponibile în prezent pe raza localității, urmând ca ulterior, la cererea deținătorilor de autovehicule, acestea să fie atribuite celor care locuiesc în zona parcărilor de reședință disponibile. În Regulament se precizează că fiecărui8 proprietar de autoturism i se poate repartiza un singur loc de parcare de reședință, chiar dacă deține mai multe mașini în proprietate, un al doilea loc de parcare putând fi solicitat doar dacă nu mai există alte cereri pentru alocarea de locuri de parcare în zonă. De asemenea, dacă într-o locuință stau mai multe familii, acestea au dreptul doar la un singur loc de parcare de reședință. În situația în care un deținător de autoturism are în folosință un garaj sau un loc de parcare cu copertină, acesta nu va mai putea solicita atribuirea unui nou loc de parcare de reședință, cu excepția cazurilor în care numărul de locuri disponibile excede numărul cererilor pentru atribuirea parcărilor din zona respectivă.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitație a locurilor de parcare de reședință, solicitanții vor trebui să depună la Primărie următoarele documente: cerere, documente privind domiciliul (CI/BI, act de proprietate sau folosință a apartamentului, copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului aflat în proprietate sau în folosință, dovada achitării la zi a taxelor și impozitelor locale.

Chiria pentru locurile de parcare de reședință este stabilită la 10 lei/lună, însă aceasta poate crește acolo unde pentru repartizarea locurilor disponibile vor fi organizate licitații publice. Contractele pentru atribuirea acestor locuri de parcare se va face pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an. În același timp, e important de știut că subînchirierea locurilor de parcare atribuite nu este permisă.

În ceea ce privește instituirea sistemului de parcare cu plată pentru parcările publice de pe raza municipiului Petroșani, noul Regulament aprobat de Consiliul local Petroșani prevede că sistemul de plată se va aplica pentru intervalul orar 8,00-18,00 (de luni până sâmbătă), iar duminica între orele 8,00-14,00. În afara acestui interval orar, parcarea publică în Petroșani este gratuită.

Parcările publice cu plată vor fi marcate corespunzător și vor putea fi utilizate pe bază de: Tichet de parcare (cu timp de staționare de maxim 1 oră), abonament zilnic, abonament luna, abonament semestrial sau abonament anual. Se precizează însă că deținerea unui abonament nu presupune însă garantarea unui loc de parcare publică. Valea tichetului și abonamentelor pentru parcarea publică pe raza municipiului Petroșani urmează să fie stabilită prin hotărâre a Consiliului local municipal. De asemenea, Regulamentul precizează că locurile de parcare pentru persoanele cu handicap, marcate în acest scop, pot fi utilizate gratuit de persoanele în drept.

Regulamentul stabilește totodată că parcările cu plată din Petroșani pot fi utilizate doar de autovehiculele cu masa maximă autorizată de 3,5 tone. În același timp, parcarea autovehiculelor în parcările publice, în vederea expunerii acestora pentru vânzare este strict interzisă.

În măsura posibilităților, pentru instituțiile publice vor fi rezervate câte 5 locuri de parcare în imediata vecinătate a acestora.

Nerespectarea prevederilor Regulamentului privind gestionarea locurilor de parcare de reședință, respectiv a locurilor de parcare publică din municipiul Petroșani atrage după sine sancțiuni. Acestea vor fi constatate și aplicate de Poliția Locală.