Șomaj în ușoară scădere în județul Hunedoara

Potrivit unei noi analize statistice dată publicității de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, la sfârșitul lunii iulie 2019, în evidențele instituției erau înregistrați 5.787 șomeri (din care 2.985 femei), rata șomajului fiind de 3,28 %, cu 0,45 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018.

Din totalul de 5.787 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.392 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.395 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.995  șomeri provin din mediul rural și 3.792 sunt din mediul urban. Pe grupe de vârstă, numărul cel mai mare de șomeri în reprezintă persoanele între 40-49 de ani (1613) iar numărul cel mai scăzut de șomeri (301) corespunde celor cu vârsta cuprinsă între 25-29 ani.

La capitolul studii, statistica arată că șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  27,09 %, urmat de cei cu studii liceale 24.50 %, iar 19,56 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 17,66 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 9,14 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2,05 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.019 persoane foarte greu ocupabile, 3.424 greu ocupabile, 606 mediu ocupabile, iar 738 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţeleAFOFM Hunedoara.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.ajofmhd.ro