Noi reglementări privind fișele medicale pentru permise auto

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara anunță că, în Monitorul Oficial nr. 807 din 04 octombrie 2019 s-a publicat Ordinul Ministerului Sănătății (OMS) nr. 1428/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la O.M.S. nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.

Prin acest ordin a fost modificat modelul și termenul de valabilitate al fișelor medicale pentru solicitanţii permisului de conducere auto şi pentru conducătorii de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto. Astfel, valabilitatea fișei medicale prevăzute este de 1 an de la data emiterii fișei medicale de către unitatea de asistență medicală ambulatorie autorizată..