INSEMEX reprezentat la Forumul Autorităților de Reglementare în Domeniul Securității Miniere

Reprezentanții INCD INSEMEX Petroșani au participat, în luna septembrie, la cea de-a doua întâlnire a Forumului Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Securităţii Industriei Miniere. Evenimentul internațional a avut loc in Sankt Petersburg (Rusia) fiind organizat de către Serviciul Federal pentru Supraveghere Ecologică, Tehnologică și Nucleară – ROSTECHANDZOR. România a fost reprezentată în cadrul acestei întâlniri de dr.ing. Emilian Ghicioi și dr.ing. Nicolae Vlașin, ambii din partea INCD INSEMEX, institutul din Petroșani fiind, de altfel, și membru fondator al acestui organism internațional, din partea țării noastre.

Întrunirea de la St. Petersburg a adus la aceeași masă participanți ai statelor din Uniunea Europeană cât și din afara acesteia, respectiv din Germania, România, Belarus, Azerbaidjan, Kazahstan, Tadjikistan, Turcia, Republica Kârgâză (Kirghizstan), Vietnam, China, Uzbekistan și Rusia, un total de 48 reprezentanți din 12 țări.

Forumul Internațional al Autorităților de Reglementare în Domeniul Securității Industriei Miniere este conceput ca un cadru care să faciliteze dezbaterile și discuțiile tehnice pe probleme de tehnica securității în industria minieră de cărbune, cadru ulterior extins pentru întreaga industrie minieră, incluzând pe agenda permanentă de lucru și problemele de protecția mediului implicate în activitățile miniere.

Potrivit reprezentanților delegației române, deschiderea dezbaterilor a fost marcată de discursul președintelui Serviciului Federal pentru Supraveghere Ecologică, Tehnologică și Nucleară, Alexey Aleshin. De asemenea, fiecare sesiune de lucru a cuprins prezentări ale materialelor din domeniu, fiind urmate de comentarii și întrebări pe marginea celor expuse. Dezbaterile au continuat cu ultimele concluzii și observații asupra Termenilor de Referință (Terms of Reference), parte constitutivă a Statutului Forumului Internațional al Autorităților de Reglementare în Domeniul Securității Industriei Miniere Ședința s-a încheiat cu aprobarea, în unanimitate, a Termenilor de Referință, cu modificările propuse de membrii forumului, reprezentanți ai Republicii Populare Chineze.