APA SERV VALEA JIULUI S.A. semnează un nou contract de lucrări în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”: „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila”

Luni, 14 octombrie 2019, la sediul APA SERV VALEA JIULUI S.A., are loc semnarea contractului de lucrări VJ-CL-04 „REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE PETRILA”, contract semnat între APA SERV VALEA JIULUI S.A., în calitate de beneficiar și SC ZONA D SRL, în calitate de antreprenor.

Contractul de lucrări vizează reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul
unității teritorial-administrative Petrila, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și pentru asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Scopurile lucrărilor sunt:
o Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aproximativ 10 km;
o Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aproximativ 6,4 km;
o Reabilitare aducțiune Petrila pe o lungime de aproximativ 4,1 km.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Valoarea contractului este de 27.889.999,00 lei fără TVA.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea
Jiului, județul Hunedoara, conform cerinţelor care derivă din directivele europene privind epurarea
apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), până în anul 2020.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.