Consiliul Județean Hunedoara selectează tineri pentru stagii profesionale în spațiul european

Consiliul județean Huneodara selectează 4 (patru) tineri hunedoreni pentru a fi cooptați în  Programul Eurodyssée. Stagiile au o durată cuprinsă între 4 și 6 luni într-una din țările spațiului european. Domeniile sunt diverse: turism, hotelărie, administrație, informatică, comerț, multimedia, industrie. Tinerii vor urma totodată, la începutul stagiului, un curs de limbă străină finalizat cu un certificat de competență lingvistică.

Aplicanții trebuie să aibă între 20 și 35 de ani, să fie absolvenți de liceu sau de facultate, să cunoască la nivel conversațional limba engleză sau franceză și să aibă o calificare. Pentrui ori8care din condițiile de mai sus îndeplinite, statutul de stagiar Eurodyssée poate fi o șansă profesională de mare succes.

La terminarea stagiului, beneficiarul primește un atestat profesional de la instituția în cadrul căreia a efectuat stagiul. Costurile de cazare vor fi suportate de regiunea gazdă, stagiarii urmând să primească o bursă pentru întreținere într-un cuantum stabilit funcție de standardul regiunii în care se face stagiul profesional. Stagiarii trebuie să susțină contravaloarea transportului dus-întors și asigurarea medicală.

Cei interesați pot să își trimită CV-ul pe adresa: Consiliul Județean Hunedoara, Serviciul Relații Externe, Asocieri și Relații Interinstituționale, Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, telefon: 0254.212590. Persoane de contact: Dan Eugen Crișan, șef serviciu și Anca Dumitra, inspector. V-urile pot fi trimise și în format digital la adresa de e-mail: relatiiexterne_cjh@yahoo.com. Doritorii sunt rugați să menționeze pe plic sau în titlul e-mailului: pentru EURODYSSÉE 2019.

Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, este din anul 1992 membru activ în Adunarea Regiunilor Europei (ARE). În anul 1995 Județul Hunedoara a aderat la PROGRAMUL EURODYSSÉE, derulat sub egida ARE, program ce promovează schimburi de tineri între regiunile membre pentru stagii profesionale în condiții de reciprocitate în susținerea financiară. Sunt peste 30 de regiuni în Europa care fac parte din PROGRAMUL EURODYSSÉE. Până în prezent, Consiliul Județean Hunedoara a trimis la stagiul EURODYSSÉE 45 de tineri și a primit 28.

Mai multe informații privitoare la PROGRAMUL EURODYSSÉE puteți găsi la adresa:http://www.eurodyssee.eu/the-eurodyssey-programme-traineesh…