Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA, titular al  proiectului: POD PESTE RÂUL CRIȘUL ALB, PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 742B: BLĂJENI (DN 74) – CRIȘ – DJ 762, KM 7+796” anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul POD PESTE RÂUL CRIȘUL ALB, PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 742B: BLĂJENI (DN 74) – CRIȘ – DJ 762, KM 7+796, propus a fi amplasat în comuna Blăjeni, sat Blăjeni, jud. Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, județul Hunedoara  în zilele de luni-joi  între orele 800 – 1600  și vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresa de internet http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.