Oamenii din Romos şi Geoagiu îşi vor primi în acest an banii care li se cuvin drept despăgubiri pentru terenurile expropriate

Mai mulţi cetăţeni din localităţile Geoagiu şi Romos  s-au plâns din nou în legătură cu faptul că nu au intrat în posesia despăgubirilor ce li se cuvin în urma exproprierilor  de terenuri efecutate pentru  construcţia Autostrăzii Sibiu – Orăştie.

Problemele au apărut de fapt în urmă cu opt ani şi, din documentarea efectuată la momentul preluării soluţionării ei, a rezultat că este necesară mai întâi modificarea Legii 255/2010  privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Echipa PSD Hunedoara a reluat discuţiile şi cu cetăţenii din zonele afectate, şi cu reprezentanţii instituţiilor care au atribuţii în acest sens.  Pentru soluţionarea situaţiei a fost nevoie mai întâi de modificarea cadrului legal.

La iniţiativa şi prin efortul de echipă al parlamentarilor PSD de Hunedoara  a fost iniţiată, promovată şi aprobată o propunere legislativă care să ajusteze corespunzător cadrul legal. Aceasta a devenit Legea nr. 233 din 9 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

După apariţia acestei legi, următorul pas a fost redactarea şi aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 633/ 2019, publicată în M.O.F. nr. 714/30 august 2019.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare,  stadiul rezolvării situaţiei este, în acest moment, următorul:

  • În data de 19 septembrie 2019, CNAIR S.A.- DRDP Timişoara a transmis recipisele de consemnare în original pentru a fi reconsemnate în conformitate cu prevederile HG nr. 633/2019 (hotărâre de guvern care a corectat HG 522/2011);
  • Procedura de expropiere prevăzută de lege (emiterea proceselor verbale şi a hotărârilor de stabilire a despăgubirilor) este derulată de către Antrepenorul lucrării, în baza contractului cu CNAIR (UIP 7 – Autostrăzi în exploatare);
  • După ce va intra în posesia documentelor mai sus menţionate, DRDP Timişoara va realiza plata despăgubirilor către proprietari.

Din discuţiile reluate la începutul acestei săptămâni cu toţi factorii responsabili, a rezultat că oamenii îşi vor putea primi chiar în acest an banii care li se cuvin. Se încheie astfel  o situaţie care trenează de peste opt ani.

Biroul de presă al Organizației Județene a PSD Hunedoara