Ședință extraordinară joi, 7 noiembrie, la Consiliul județean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară joi, 7 noiembrie, ora 11.00, pe ordinea de zi fiind consemnate următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Capitala Daciei – Muzeu viu al patrimoniului cultural european” – conservarea, restaurarea și punerea în valoare a cetății Sarmizegetusa din cadrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, punct „Dealul Grădiștii”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare – primire a construcţiei rezultate din derularea investiţiilor „Extindere bloc operator şi staționar cu 15 paturi la Spitalul Județean de Urgenţă Deva” și „Compartimentari şi spaţii cu destinatie medicală în structura noului bloc operator-proiectare şi execuţie”;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și a valorii de piață în vederea cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din clădirea ”fostei Banci Agricole Deva” aflată în proprietatea SC General Investment S.R.L. București;