Pacienții cu afecțiuni cronice beneficiază de bilete de trimitere pentru investigații paraclinice, specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu cu valabilitate de până la 90 de zile calendaristice

Pacienții cu afecțiuni cronice beneficiază de bilete de trimitere pentru investigații paraclinice, specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu cu valabilitate de până la 90 de zile calendaristice, se arată într-un comunicat al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara.

Totodată, în comunicat se precizează că, dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. Excepție fac biletele de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă, dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, cu obligaţia prezentării de către asigurat a biletului de externare/scrisorii medicale din care să rezulte că aceste investigaţii nu au fost făcute pe perioada internării.

Mai mult decât atât, investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat, precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. Totuși, dacă acestea au fost decontate, se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice – dacă pe versoul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului, cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă, dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, şi numai dacă se prezintă de către asigurat biletul de externare/scrisoarea medicală din care să rezulte că aceste investigaţii nu au fost făcute pe perioada internării.